Rộn ràng, rực rỡ liên hoan “Sắc màu biên giới An Giang”