Hà Nội ' đồng hành' với Gia Lai thu hút khách du lịch