Lần đầu tổ chức Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh Art Lighting Experience tại Việt Nam