Ngân hàng Vietcombank giảm đồng loạt lãi vay tới 1%