Nhiều thị trường hàng hóa ngóng chờ biên bản cuộc họp của Fed​