Thị trường nông sản: Giá lúa tăng nhưng giá gạo giảm