Các thị trường châu Á đi xuống trong phiên chiều 11/6