Trang tin của Singapore nhận định nền kinh tế Việt Nam từng bước phục hồi