Quảng Ninh: Ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi