Cần tháo gỡ khó khăn trong khai thác cát biển phục vụ cao tốc Bắc - Nam