Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Tốc độ phục hồi của thị trường bất động sản vẫn chậm