Chốt thời điểm chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ Km36+500 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn