Nhiều đối tượng chiếm đoạt thông tin, tài sản của người nộp thuế