Ngành than giữ an toàn sản xuất từ chủ động tiêm vaccine phòng COVID-19