Phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển, sử dụng ma túy