Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của khách vay