Tráo đổi lô hàng 98 điện thoại hiệu Samsung bằng túi cát